Bình khí Ethylene chứa 1,1 kg khí

0

  • Công thức: C2H4
  • Điểm nóng chảy: -169,2 °C
  • Khối lượng phân tử: 28,05 g/mol
  • Mật độ: 1,13 kg/m³
  • Điểm sôi: -103,7 °C
  • Phân loại: Anken

Sau khi sử dụng hết khí khách hàng có thể đổi khí với chi phí: 900.000đ/1.1kg khí