Bộ khoan lấy mủ bằng khí mới 2019

0

Bà con lưu ý nút mới của mình đã cải tiến rất nhiều ưu điểm vượt trội với 2 ống dẫn với nhiều tính năng tiên tiến

– Thứ nhất là một ống dẫn khí quay lên trên là ống dẫn từ túi khí chất lượng được đưa vào nắp chóp và truyền dẫn vào thân cây.

– Và ống thứ 2 là ống dẫn thoát mủ thừa thì được quay xuống dưới và có van để đóng lại sau khi mủ đã được chảy hết ra ngoài.