nắp chóp chất lượng nhất 2019

0

Nắp chóp mới được cải tiến với những tối ưu vô cùng đặc biệt, thao tác đóng đơn giản có van xì mủ thừa để không chảy vào túi khí giúp đảm bảo túi khí không bao giờ bị hư. Và ưu điểm giảm thời gian đi kiểm tra và công đi đóng vẫn giảm hơn, dẫn đến giảm thời gian đóng nắp chóp đi rất nhiều giúp tiết kiệm thời gian đóng nắp chóp.