Kiềng đỡ chén cao su

0

Kiềng đỡ chén cao su dùng để giữ chén cao su cố định, có thể sử dụng cho chén nhựa hoặc chén sành