Nhựa đường

    0

    Dùng để dán máng che mưa, máng dẫn nước, máng dẫn mủ cao su